ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดี
August 23, 2017
ขอแสดงความยินดี
December 20, 2017

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่เข้าร่วมการแข่งขันวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร   ปีการศึกษา  2560   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2560

ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1    การแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2    การแข่งขัน  English  Challenge

Comments are closed.

ThailandEnglish