สมัครงาน

รับสมัครครูหลายตำแหน่ง

  • วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
  • ถ้ามีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

How To Apply

Should you wish to be considered for any future vacancies, please send a copy of your resume together with a covering letter for the attention of Mr. Scott Brown to this email address: scottinthailand@gmail.com

Download Application for Employment

Alternatively, please check for vacancies at our sister school, Bangkok Bilingual School: www.bbs.ac.th

ThailandEnglish