ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
September 5, 2017
ขอแสดงความยินดี
January 9, 2018

ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงธนพร  พิพัฒน์วุฒิวงศ์    ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในโครงงานทดสอบ

ความสามารถทางวิชาการ PRE-GIFTED & EP  ทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2560

โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

  • ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EPประเภทคะแนนรวม

ระดับชั้น ป.5ได้อันดับที่ 1 ของเขตจตุจักร

  • ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EPวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น ป.5ได้อันดับที่ 1 ของเขตจตุจักร

  • ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EPวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น ป.5ได้อันดับที่ 1 ของภาคกลาง

Comments are closed.

ThailandEnglish