ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
February 13, 2018

ขอแสดงความยินดี

เด็กชายธัชพงศ์   พิภพโสภณชัย   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ

ในโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ  PRE-GIFTED & EP ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

  • ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EP ประเภทคะแนนรวม

ระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขตจตุจักร

  • ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขตจตุจักร

  • ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับชั้น ป.4 ได้อันดับที่ 1 ของเขตจตุจักร

  • ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ(ขั้นสูง) เป็นอันดับที่ 1 ของกรุงเทพมหานคร จำนวนผู้เข้าสอบ 1,521 คน
  • ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ(ขั้นสูง) เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ จำนวนผู้เข้าสอบ 5,127 คน
Share Button

Comments are closed.

ThailandEnglish