ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี
December 20, 2017

ขอแสดงความยินดี

เด็กชายภูรินท์  ภควัตศิตานนท์    ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  ในโครงงานทดสอบ

ความสามารถทางวิชาการ  PRE-GIFTED & EP   ทั่วประเทศ   ประจำปีการศึกษา  2560

โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

  • ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น ป.2   ได้อันดับที่ 1 ของเขตจตุจักร

เด็กชายภาคิน  ภควัตศิตานนท์    ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ  ในโครงงานทดสอบ

ความสามารถทางวิชาการ  PRE-GIFTED & EP   ทั่วประเทศ   ประจำปีการศึกษา  2560

โดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

  • ใบประกาศเกียรติคุณ ในฐานะทำคะแนน PRE-GIFTED & EP วิชาคณิตศาสตร์

ระดับชั้น ป.5   ได้อันดับที่ 1 ของเขตจตุจักร

Comments are closed.

ThailandEnglish